Home » Kinder Atelier

Woensdag 13 mei 2020 start het Kinder Atelier weer. Er is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te bewaren. Er zullen extra hygiënische maatregelen genomen worden voor tijdens en na het Kinderatelier. Ik verwacht dat kinderen die klachten hebben thuis blijven. Ouders kunnen het atelier niet binnen gaan. In verband met de te nemen voorzorgen is het fijn als je van te voren opgeeft dat je komt. 

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 is er Kinder Atelier.

Kom schilderen!

Kosten: je koopt een strippenkaart voor 5 of tien lessen.

Een strippenkaart voor 5 lessen kost 55 euro en is 7 weken geldig

Een strippenkaart voor 10 lessen kost 110 euro en is 15 weken geldig

Losse lessen: 12,50 per les